DINS DEL QUE A VEGADES REPRESENTA LA PERFECCIÓ NO HI HA LA BELLESA.

JOSEP ROCA